Organisatie

De 1e Hoogeveense Montessorischool:
....een school voor primair onderwijs op neutraal bijzondere grondslag.
De school valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting 1e Hoogeveense Montessorischool.

Directeur:
Trudy van der Velden

Situering van de school:
De 1e Hoogeveense Montessorischool staat in de nieuwbouwwijk Trasselt aan de rand van Hoogeveen. De kinderen komen zowel uit Hoogeveen als uit de omliggende dorpen. De school heeft een regionale functie.

Schoolgrootte:
Onze school heeft momenteel 105 leerlingen verdeeld over onder-, midden en bovenbouw. De groepen in onze school zijn evenwichtig opgebouwd. De onderbouw bestaat uit één groep 1/2 en één groep 2/3. De middenbouw bestaat uit één groep 4/5.  De bovenbouw bestaat uit één groep 5/6 en één groep 7/8.