Onderwijs

Kernpunten van de Montessoriwerkwijze:
Op Montessorischool "Het Element" wordt er gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori. Zij was een Italiaanse arts die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij noemde ‘de rechten van het kind’. Ze bedoelde daarmee dat het kind recht heeft op onderwijs en opvoeding die gericht is op een volledige en vrije ontplooiing. Het kind heeft daardoor de kans een gelukkig mens te worden en kan zijn wie hij werkelijk is. Maria Montessori was er diep van overtuigd dat de eerste levensjaren van een kind van het grootste belang zijn. Als we worden geboren zijn we nog lang niet ‘af’. Vanaf het moment van de geboorte heeft het kind nog een lange weg van ontwikkeling te gaan, vooral in geestelijk opzicht.
 
Waar heeft het kind behoefte aan:
 Alle ontwikkelingen die het kind de eerste levensjaren doormaakt, vinden plaats in wisselwerking met de omgeving waar het kind in opgroeit. Ouders, broertjes en zusjes, andere familieleden maar ook het land, de cultuur waar het kind ter wereld komt, maken deel uit van die omgeving. Allerlei indrukken prikkelen het kind om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk dat deze prikkels een positief karakter hebben en tegemoet komen aan de basisbehoeftes van een kind. Een kind heeft behoefte aan veiligheid en liefde, maar ook aan interessante bezigheden waarmee hij of zij de wereld kan ontdekken. De kwaliteit van de omgeving is naast het karakter, de mogelijkheden en het temperament van het kind in belangrijke mate bepalend voor de ontwikkeling. Het is goed om er bij stil te staan wat een geweldig opbouwwerk het kind de eerste jaren van het leven verricht. Van een klein en afhankelijk kind  tot de groeiende persoonlijkheid op weg naar volwassenheid. Ieder mens is ‘gemaakt’ om te leren, te groeien.
 
Zelfstandigheid:
Montessori was van mening dat aan al deze energie een onbewuste doelgerichtheid ten grondslag ligt: het kind wil groot worden. De slogan ‘help mij het zelf te doen’ vervat dan ook de kern van het montessori-onderwijs en de montessori-opvoeding. Zich bevrijden uit een toestand van afhankelijkheid en steeds zelfstandiger worden is voor elk kind een levenszaak van de eerste orde. Het proces van ‘groot’ worden moet het kind zelf volbrengen: niemand kan dat voor hem of haar doen. Daarom is het volgens Montessori zo belangrijk dat het kind de vrijheid krijgt om zijn omgeving te ontdekken en de dingen zélf te doen die het zélf ook kan. Het kind heeft daarbij de hulp van de volwassenen als begeleider in zijn omgeving nodig. Het kind ontwikkelt een gevoel van zelfvertrouwen op basis waarvan het zelfstandig verantwoorde keuzes leert maken. (In termen van:”Ik red me wel!”). 
 
Het Montessorimateriaal:
Binnen de het Montessori-onderwijs vervult het materiaal, ontwikkeld door of in de geest van Maria Montessori, nog steeds een belangrijke rol. Het materiaal sluit aan bij de gedachte, dat kinderen leren door actief handelen. Het is geschikt voor zelfstandig, individueel werken en kan de aandacht van een kind voor een langere periode vasthouden. De materialen hebben een stijgende moeilijkheidsgraad en leren de kinderen om van concreet tot abstract denken te komen. Het materiaal nodigt uit tot spontane herhaling van de handeling. Dit heeft een grote vormende waarde. Doordat het materiaal er mooi en verzorgd uitziet, wordt het door de kinderen met respect behandeld.