Organisatie

Montessorischool "Het Element":
....een school voor primair onderwijs op neutraal bijzondere grondslag.

Directeur:
Trudy van der Velden

Situering van de school:
De Montessorischool "Het Element" staat in de nieuwbouwwijk Trasselt aan de rand van Hoogeveen. De kinderen komen zowel uit Hoogeveen als uit de omliggende dorpen. De school heeft een regionale functie.

Schoolgrootte:
Onze school heeft momenteel 105 leerlingen verdeeld over onder-, midden en bovenbouw. De groepen in onze school zijn evenwichtig opgebouwd. De onderbouw bestaat uit één groep 1/2 en één groep 2/3. De middenbouw bestaat uit één groep 4/5.  De bovenbouw bestaat uit één groep 5/6 en één groep 7/8.